Over ons

Planten Dichterbij: is opgericht als Stichting Planten Dichterbij op elf oktober tweeduizend negentien en ingeschreven onder nummer 76114821 (RSIN 860512289) in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Postadres:

Plein 1992 70F

6221 JP Maastricht


T: +31 6 41237586

E: info@plantendichterbij.nl

W: www.plantendichterbij.nl 


BTW: Planten Dichterbij NL860512289B01


Doelstelling volgens de statuten:

De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van zelfstudie van planten en vegetaties in Nederland en het verhogen van waardering voor onze wilde flora. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het ontwikkelen, publiceren, actualiseren en verspreiden van laagdrempelige leermiddelen voor educatie, recreatie, onderwijs en natuurbescherming, het aanbieden en geven van adviezen omtrent het vorenstaande, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 


Bestuur:

Dhr. Dr. M.J.M. Martens, voorzitter

Dhr. Drs. H.A.W.M. van Wissen , secretaris penningmeester

Dhr. A.L.R.M. Haex, lid


Statuten: de statuten van Planten Dichterbij zijn te raadplegen door op onderstaande button te klikken.